O projektu MiC

O projektu Skrbstvene odgovornosti moških (MiC)

Sodobni moški skrbijo za otroke, za starejše družinske člane in članice. V primerjavi ženskami povsod po Evropi, pa moški opravijo manj gospodinjskega in skrbstvenega dela. Danes zaposlitve in trg dela zahtevajo popolno podrejanje zasebnega življenja plačanemu delu, kar moške omejuje pri tem, koliko časa bodo namenili skrbi za bližnje.

Skrbstvene odgovornosti moških - MiC je evropski projekt (marec 2019 - februar 2022), ki ga sofinancira Evropska komisija, Program EaSI (Progress) in pri katerem sodeluje 12 organizacij (univerze, socialni partnerji, nevladne organizacije). Cilj evropskega projekta MiC je izboljšanje organizacijskih pogojev z namenom spodbujanja skrbstvenih odgovornosti moških v sedmih evropskih državah (Avstrija, Nemčija, Islandija, Norveška, Poljska, Slovenija in Španija). Projekt MiC se bo osredotočal na to, kako lahko politike in organizacijske kulture spodbujajo skrbstvene vloge moških, zlasti pri skrbi za otroke, starejše, partnerje_ke, sodelavce_ke in prijatelje_ice. S sodelovanjem z zaposlenimi, sindikati, delodajalci in družinami bo projekt MiC identificiral in razširjal dobre prakse za doseganje visoke ravni usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti zaposlenih. Ženske in moški potrebujejo čas za skrb zase in za druge.

Zakaj je pomemben projekt Podporno delovno okolje za moške pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornosti - MiC?

Vključevanje moških v skrbstveno delo v zasebnem življenju ima pozitivne učinke za moške, ženske, podjetja, in celotno družbo. Zaposleni, ki uspešno usklajujejo poklicne in zasebne obveznosti, so bolj zadovoljni v življenju, imajo kvalitetne in povezane odnose z otroki in partnerji_kami, ter izkazujejo večjo predanost, večjo produktivnost, imajo bogatejši spekter znanj in veščin, vključno s skrbstvenimi kompetencami.

Aktivnosti projekta MiC se bodo osredotočale na zmanjšanje spolne neenakosti na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. 

Aktivnosti

Partnerske organizacije bodo v posameznih državah pripravile, oblikovale in izvedle:

 • Oceno neenakosti med spoloma v trenutnih praksah usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja (nacionalna poročila)
 • Delovna srečanja s ključnimi deležniki, kot so podjetja, javne uprave, sindikalna in delodajalska združenja in nevladne organizacije, z namenom spodbujanja podpornega delovnega okolja za moške pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornosti
 • Organizacijske študije politik in praks v organizacijskih kulturah, ki spodbujajo moške pri skrbstvenih odgovornostih
 • Oblikovanje priročnika za podjetja s priporočili za spodbujanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja moških s skrbstvenimi odgovornostmi  
 • Seminarji na delovnih mestih
 • Usposabljanja za vodstva, zaposlene ter predstavnike in predstavnice zaposlenih
 • Organizacija javnih dogodkov z namenom širjenja najboljših praks na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja v podjetjih in organizacijah
 • Javna kampanja z namenom spodbujanja podpornega  delovno okolja za moške pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornosti

Rezultati

S projektnimi aktivnostmi bomo dosegli naslednje rezultate:

 • Uvajanje novih strategij na delovnem mestu za podporo moškim pri vključevanju v skrbstvene odgovornosti v zasebnem življenju
 • Izmenjava dobrih praks za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja tako med posameznimi državami kot med podjetji
 • Ustvarjanje trajnostnih partnerstev, zainteresiranih deležnikov na evropski in na nacionalnih ravneh, ki delujejo na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
 • Povečati prepoznavnost moških, ki opravljajo skrbstveno delo
 • Izboljšanje delovnih pogojev od katerih bodo imeli koristi tako zaposleni kot delodajalci (zmanjšati odsotnost, večja produktivnost in zadovoljstvo na delovnem mestu)

Rezultate projekta v angleškem, slovenskem, nemškem, poljskem in norveškem jeziku najdete tukaj.

Projektni & pridruženi partnerji

Last changed: 10.09.2019