O czym jest projekt Mężczyźni i opieka (MiC)?

Mężczyźni coraz częściej i chętniej angażują się w opiekę nad bliskimi osobami, nie chcąc już być tylko odpowiedzialnymi za sytuację ekonomiczną rodziny. Napotykają jednak wiele barier utrudniających im podjęcie prac opiekuńczych. Men in Care / Mężczyźni i opieka (MiC) to europejski 3-letni projekt (2019-2022) realizowany przez 12 organizacji i instytucji (uniwersytetów, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych), który uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu EaSI (PROGRESS). Ma on na celu poprawę warunków pracy w siedmiu krajach (Austria, Niemcy, Islandia, Norwegia, Polska, Słowenia i Hiszpania) by umożliwić mężczyznom pełnienie ról opiekuńczych. W ramach projektu MiC sprawdzimy jak polityki i kultura pracy mogą zostać zmienione by mężczyźni mogli bardziej aktywnie zaangażować się w opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, partnerami, współpracownikami i przyjaciółmi. Poprzez włączenie w projekt pracowników i ich rodzin, związków zawodowych oraz pracodawców będziemy mogli poznać  i upowszechniać dobre praktyki umożliwiające zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Nie tylko bowiem kobiety, ale także mężczyźni chcą mieć czas i elastyczne warunki pracy, które umożliwią im dbanie o siebie i innych. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej na temat projektu

MiC News & Blog

The Working Parents Club - Coming together event in Poland

The Working Parents Club by State Street Bank was the perfect opportunity to present and discuss the results of "Men in Care" project with over 200 people, including parents and children.

On 5th June 2022, The Working Parents Club was organised by State Street Bank in Krakow, Poland. The event presented the perfect opportunity to discuss the results of the Men in Care project.

The founders of the Working Parents network were presented the MiC poster with the guidelines for employers by the project representatives from Jagiellonian University and Diversity Hub. The event also included a speech by a father involved in the care of his seven children,  (father of 7 children!) and a workshop for parents with child psychologists on sharing the caring roles.

In addition to the formal content, there were also fun activities for children and families as a whole - the event atmosphere resembled that of a large family picnic. 

The State Street Bank Working Parents Club has participated in the Men in Care project from the beginning and has contributed to the project findings by taking part in the research and sharing the good practices for working parents. The corporate parents' network often cooperates with Diversity Hub and other NGOs focused on parenthood and care work. 

Last changed: 17.01.2022