O czym jest projekt Mężczyźni i opieka (MiC)?

Mężczyźni coraz częściej i chętniej angażują się w opiekę nad bliskimi osobami, nie chcąc już być tylko odpowiedzialnymi za sytuację ekonomiczną rodziny. Napotykają jednak wiele barier utrudniających im podjęcie prac opiekuńczych. Men in Care / Mężczyźni i opieka (MiC) to europejski 3-letni projekt (2019-2022) realizowany przez 12 organizacji i instytucji (uniwersytetów, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych), który uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu EaSI (PROGRESS). Ma on na celu poprawę warunków pracy w siedmiu krajach (Austria, Niemcy, Islandia, Norwegia, Polska, Słowenia i Hiszpania) by umożliwić mężczyznom pełnienie ról opiekuńczych. W ramach projektu MiC sprawdzimy jak polityki i kultura pracy mogą zostać zmienione by mężczyźni mogli bardziej aktywnie zaangażować się w opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, partnerami, współpracownikami i przyjaciółmi. Poprzez włączenie w projekt pracowników i ich rodzin, związków zawodowych oraz pracodawców będziemy mogli poznać  i upowszechniać dobre praktyki umożliwiające zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Nie tylko bowiem kobiety, ale także mężczyźni chcą mieć czas i elastyczne warunki pracy, które umożliwią im dbanie o siebie i innych. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej na temat projektu

MiC News & Blog

National Reports now available!

We are very happy to present you with our national benchmarking reports, which include context analyses of the seven participant countries as well as…

MiC 4th International Meeting (Berlin/Online)

At the end of May 2021, MiC partners met once again for the 4th International Partner Meeting. It was great to hear project updates from partners,…

The MiC project on Radio 3, the public Spanish radio

Recently, on May 16th, the Spanish Distance University, UNED, broadcasted a colloquium between the Spanish participants of MiC on Radio 3, with the…

The MiC project on Radio 3, the public Spanish radio

Recently, on May 16th, the Spanish Distance University, UNED, broadcasted a colloquium between the  Spanish participants of MiC on Radio 3, with the…

Slovenian MiC partner in the news: discussing caring masculinities

"Man is a complete being, not just a working robot". Interview MiC Slovenian partner about the project (interview in Slovenian but can be translated…

Last changed: 17.01.2022