O czym jest projekt Mężczyźni i opieka (MiC)?

Mężczyźni coraz częściej i chętniej angażują się w opiekę nad bliskimi osobami, nie chcąc już być tylko odpowiedzialnymi za sytuację ekonomiczną rodziny. Napotykają jednak wiele barier utrudniających im podjęcie prac opiekuńczych. Men in Care / Mężczyźni i opieka (MiC) to europejski 3-letni projekt (2019-2022) realizowany przez 12 organizacji i instytucji (uniwersytetów, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych), który uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu EaSI (PROGRESS). Ma on na celu poprawę warunków pracy w siedmiu krajach (Austria, Niemcy, Islandia, Norwegia, Polska, Słowenia i Hiszpania) by umożliwić mężczyznom pełnienie ról opiekuńczych. W ramach projektu MiC sprawdzimy jak polityki i kultura pracy mogą zostać zmienione by mężczyźni mogli bardziej aktywnie zaangażować się w opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, partnerami, współpracownikami i przyjaciółmi. Poprzez włączenie w projekt pracowników i ich rodzin, związków zawodowych oraz pracodawców będziemy mogli poznać  i upowszechniać dobre praktyki umożliwiające zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Nie tylko bowiem kobiety, ale także mężczyźni chcą mieć czas i elastyczne warunki pracy, które umożliwią im dbanie o siebie i innych. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej na temat projektu

MiC News & Blog

Men and Caring Masculinities - Article by Paco Abril

As the sexual division of labour evolves in contemporary Western society, Paco Abril explores men's role in caregiving tasks and the significance of caring masculinities.

As the sexual division of labour evolves in contemporary Western society, Paco Abril explores men's role in caregiving tasks and the significance of caring masculinities. 

The traditional model of male breadwinner and the woman taking care of the private sphere has given way to dual-income households. Gender segregration however continues to persist in the labour market. 

"Even though women have gradually increased the time they spend on paid work and have reduced the time spent on unpaid domestic work and care (with the opposite trend among men), the differences remain significant. In Spain, for instance, working women spend on average twice as much time on housework and caring for their children as men. Women take on the majority of care, which overloads them. That is to say, they have a second working day when they get home, or even three if we take into account the organisation and logistics of care, the mental load, tasks that are also generally performed by women" writes Paco Abril. 

This also affects women's careers, leading them to ask for short work days or having to forgo promotions. 

Read the full article here. 

Last changed: 17.01.2022