O projektu Skrbstvene odgovornosti moških (MiC)

Sodobni moški skrbijo za otroke, za starejše družinske člane in članice. V primerjavi ženskami povsod po Evropi, pa moški opravijo manj gospodinjskega in skrbstvenega dela. Danes zaposlitve in trg dela zahtevajo popolno podrejanje zasebnega življenja plačanemu delu, kar moške omejuje pri tem, koliko časa bodo namenili skrbi za bližnje.

Skrbstvene odgovornosti moških - MiC je evropski projekt (marec 2019 - februar 2022), ki ga sofinancira Evropska komisija, Program EaSI (Progress) in pri katerem sodeluje 12 organizacij (univerze, socialni partnerji, nevladne organizacije). Cilj evropskega projekta MiC je izboljšanje organizacijskih pogojev z namenom spodbujanja skrbstvenih odgovornosti moških v sedmih evropskih državah (Avstrija, Nemčija, Islandija, Norveška, Poljska, Slovenija in Španija). Projekt MiC se bo osredotočal na to, kako lahko politike in organizacijske kulture spodbujajo skrbstvene vloge moških, zlasti pri skrbi za otroke, starejše, partnerje_ke, sodelavce_ke in prijatelje_ice. S sodelovanjem z zaposlenimi, sindikati, delodajalci in družinami bo projekt MiC identificiral in razširjal dobre prakse za doseganje visoke ravni usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti zaposlenih. Ženske in moški potrebujejo čas za skrb zase in za druge.

MiC News & Blog

Newsletter on "Equality in the Company (BIE)", number 53, August 2019 (ES)

The Newsletter on "Equality in the Company (BIE)", number 53, August 2019, edited by the Spanish Ministry for Equality, focuses on Men in Care.

The Newsletter on "Equality in the Company (BIE)", number 53, August 2019, edited by the Spanish Ministry for Equality, focuses on Men in Care. You can read in Spanish about the recent Spanish reform granting eight weeks of non-transferable and well paid leave to fathers, some research results on fathers' take up, and more.

Download the newsletter (in Spanish) here: www.igualdadenlaempresa.es/novedades/boletin/docs/BIE_53_I_Encuentro_de_la_red_europea_Men_in_Care.pdf

Last changed: 17.01.2022