O projektu Skrbstvene odgovornosti moških (MiC)

Sodobni moški skrbijo za otroke, za starejše družinske člane in članice. V primerjavi ženskami povsod po Evropi, pa moški opravijo manj gospodinjskega in skrbstvenega dela. Danes zaposlitve in trg dela zahtevajo popolno podrejanje zasebnega življenja plačanemu delu, kar moške omejuje pri tem, koliko časa bodo namenili skrbi za bližnje.

Skrbstvene odgovornosti moških - MiC je evropski projekt (marec 2019 - februar 2022), ki ga sofinancira Evropska komisija, Program EaSI (Progress) in pri katerem sodeluje 12 organizacij (univerze, socialni partnerji, nevladne organizacije). Cilj evropskega projekta MiC je izboljšanje organizacijskih pogojev z namenom spodbujanja skrbstvenih odgovornosti moških v sedmih evropskih državah (Avstrija, Nemčija, Islandija, Norveška, Poljska, Slovenija in Španija). Projekt MiC se bo osredotočal na to, kako lahko politike in organizacijske kulture spodbujajo skrbstvene vloge moških, zlasti pri skrbi za otroke, starejše, partnerje_ke, sodelavce_ke in prijatelje_ice. S sodelovanjem z zaposlenimi, sindikati, delodajalci in družinami bo projekt MiC identificiral in razširjal dobre prakse za doseganje visoke ravni usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti zaposlenih. Ženske in moški potrebujejo čas za skrb zase in za druge.

MiC News & Blog

Men and Caring Masculinities - Article by Paco Abril

As the sexual division of labour evolves in contemporary Western society, Paco Abril explores men's role in caregiving tasks and the significance of caring masculinities.

As the sexual division of labour evolves in contemporary Western society, Paco Abril explores men's role in caregiving tasks and the significance of caring masculinities. 

The traditional model of male breadwinner and the woman taking care of the private sphere has given way to dual-income households. Gender segregration however continues to persist in the labour market. 

"Even though women have gradually increased the time they spend on paid work and have reduced the time spent on unpaid domestic work and care (with the opposite trend among men), the differences remain significant. In Spain, for instance, working women spend on average twice as much time on housework and caring for their children as men. Women take on the majority of care, which overloads them. That is to say, they have a second working day when they get home, or even three if we take into account the organisation and logistics of care, the mental load, tasks that are also generally performed by women" writes Paco Abril. 

This also affects women's careers, leading them to ask for short work days or having to forgo promotions. 

Read the full article here. 

Last changed: 17.01.2022