O projektu Skrbstvene odgovornosti moških (MiC)

Sodobni moški skrbijo za otroke, za starejše družinske člane in članice. V primerjavi ženskami povsod po Evropi, pa moški opravijo manj gospodinjskega in skrbstvenega dela. Danes zaposlitve in trg dela zahtevajo popolno podrejanje zasebnega življenja plačanemu delu, kar moške omejuje pri tem, koliko časa bodo namenili skrbi za bližnje.

Skrbstvene odgovornosti moških - MiC je evropski projekt (marec 2019 - februar 2022), ki ga sofinancira Evropska komisija, Program EaSI (Progress) in pri katerem sodeluje 12 organizacij (univerze, socialni partnerji, nevladne organizacije). Cilj evropskega projekta MiC je izboljšanje organizacijskih pogojev z namenom spodbujanja skrbstvenih odgovornosti moških v sedmih evropskih državah (Avstrija, Nemčija, Islandija, Norveška, Poljska, Slovenija in Španija). Projekt MiC se bo osredotočal na to, kako lahko politike in organizacijske kulture spodbujajo skrbstvene vloge moških, zlasti pri skrbi za otroke, starejše, partnerje_ke, sodelavce_ke in prijatelje_ice. S sodelovanjem z zaposlenimi, sindikati, delodajalci in družinami bo projekt MiC identificiral in razširjal dobre prakse za doseganje visoke ravni usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti zaposlenih. Ženske in moški potrebujejo čas za skrb zase in za druge.

MiC News & Blog

MiC 3rd International Meeting (Oslo/Online)

A summary and reflection from the 3rd MiC partner meeting.

Back in Autumn, MiC partners had the chance to meet online for our 3rd international partner meeting. The meeting, which was originally scheduled to take place in Oslo, was a welcomed chance for us to discuss developments and challenges within the framework of the Men in Care project.

At the end of a year which has been extremely challenging, and in fact changed the way a lot of us work and live, we are taking this chance to reflect on our experiences. Through work on the MiC project, partners are working to assess how policies and workplace cultures can change to enable men to become more active in caring roles (whether for children, elderly, partners, co-workers or friends). Of course, this means something very different now in comparison to the start of the project. Amongst other things, the Covid-19 pandemic has revealed new inequalities, meaning that research into a fair work-life balance is more important than ever.

 

Last changed: 17.01.2022