Hva er Men in Care?

Menn gjør stadig mer omsorgsarbeid. De vil ikke lenger bare jobbe og være økonomiske bidragsytere til familien, de vil også ta vare på sine nærmeste i en bredere forstand. Likevel, på mange arbeidsplasser i Norge møter menn betydelige hindringer når de de skal ta en større del av omsorgsoppgavene. Disse blir i stedet overlatt til kvinner. Dette er til hinder for kvinners yrkeskarrier, og for menns egen deltakelse i familielivet. Disse hindringene mener vi bør reduseres. Men in Care (MiC) er et treårig europeisk prosjekt (mars 2019-februar 2022), med tolv partnere, finansiert av EU-kommisjonen under EaSI-programmet (PROGRESS-aksen). MiC har som mål å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv. Prosjektet vil undersøke arbeidsplasser i sju ulike land (Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Polen, Slovenia og Spania), og vurdere hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Så hvordan kan arbeidsplasser legge til rette for en god arbeid-familie-balanse for alle ansatte? Hva er «best pratice» på dette området? I dette arbeidet vil MiC involvere arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgivere og familier til å diskutere, lære og dele erfaringer.

MiC News & Blog

Spanish MiC team presents the results of the project

The team from the Spanish Distance University (UNED) that coordinates the MiC Project, the Confederal Secretariat of Women, Equality and Working Conditions of the trade union CCOO and the Fundación 1º de Mayo of CCOO organized the closing day of the MiC Project in Spain, on 23rd March 2022.

The event was held at the Economic and Social Council of Spain, in Madrid, and recounted the institutional interventions of:

- ANTÓN COSTAS. President of the Economic and Social Council of Spain.

- UNAI SORDO. General Secretary of CCOO.

- RICARDO MAIRAL USÓN. Rector of UNED.

- ÁNGELA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. Secretary of State for Equality and Against Gender Violence.

This was followed by a table of results of the MiC project and a table on the application of good practices in different territories and sectors from the trade union perspective. Teresa Jurado Guerrero, the European coordinator, and Paco Abril, the Spanish trainer for MiC presented the Spanish versions of guide for companies and the policy recommendations of the MiC project for the UE.

View the full program here.

Read the Spanish Distance University-UNED's report on the event (in Spanish) here.

Read the General Secretary of the Spanish trade union Comisiones Obreras and Fundacion 1º Mayo's report here.

Last changed: 17.01.2022