Hva er Men in Care?

Menn gjør stadig mer omsorgsarbeid. De vil ikke lenger bare jobbe og være økonomiske bidragsytere til familien, de vil også ta vare på sine nærmeste i en bredere forstand. Likevel, på mange arbeidsplasser i Norge møter menn betydelige hindringer når de de skal ta en større del av omsorgsoppgavene. Disse blir i stedet overlatt til kvinner. Dette er til hinder for kvinners yrkeskarrier, og for menns egen deltakelse i familielivet. Disse hindringene mener vi bør reduseres. Men in Care (MiC) er et treårig europeisk prosjekt (mars 2019-februar 2022), med tolv partnere, finansiert av EU-kommisjonen under EaSI-programmet (PROGRESS-aksen). MiC har som mål å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv. Prosjektet vil undersøke arbeidsplasser i sju ulike land (Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Polen, Slovenia og Spania), og vurdere hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Så hvordan kan arbeidsplasser legge til rette for en god arbeid-familie-balanse for alle ansatte? Hva er «best pratice» på dette området? I dette arbeidet vil MiC involvere arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgivere og familier til å diskutere, lære og dele erfaringer.

MiC News & Blog

Second Men in Care meeting held in Madrid

The second meeting of the "Men in Care" network took place at the UNED in Madrid on 22 February 2022.

The second meeting of the European network "Men in Care", a network linked to the research project of the same name led by Professor Teresa Jurado, took place on Tuesday 22 February at the UNED.


The conference focused on the analysis of the use of "birth and care" leave by men (formerly paternity leave) after the legal reform carried out by Royal Decree-Law 6/2019, which equalised the duration of leave for men and women. In addition to the results of academic research on the subject, presented by professors Gerardo Meil (UAM), José Andrés Fernández Cornejo (UCM), Irina Fernández (professor of Sociology II of the UNED) and Cristina Castellanos (professor of the Department of Applied Economics of the UNED), the conference also included the participation and points of view of other agents involved. The equality agent of CC.OO Castilla y León María Sánchez Holgado spoke about the most common queries made by working parents about the leave, the lawyer of the National Institute of Social Security Andrés Trillo focused on the pending aspects of the transposition of the so-called "European Directive on Conciliation" of 2019 and, finally, María Pazos, on behalf of the platform PPiiNAthe main promoter of the reform, presented the feminist critique of the outcome of the reform.

The meeting can be replayed in full in English here.

 

Last changed: 17.01.2022