Hva er Men in Care?

Menn gjør stadig mer omsorgsarbeid. De vil ikke lenger bare jobbe og være økonomiske bidragsytere til familien, de vil også ta vare på sine nærmeste i en bredere forstand. Likevel, på mange arbeidsplasser i Norge møter menn betydelige hindringer når de de skal ta en større del av omsorgsoppgavene. Disse blir i stedet overlatt til kvinner. Dette er til hinder for kvinners yrkeskarrier, og for menns egen deltakelse i familielivet. Disse hindringene mener vi bør reduseres. Men in Care (MiC) er et treårig europeisk prosjekt (mars 2019-februar 2022), med tolv partnere, finansiert av EU-kommisjonen under EaSI-programmet (PROGRESS-aksen). MiC har som mål å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv. Prosjektet vil undersøke arbeidsplasser i sju ulike land (Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Polen, Slovenia og Spania), og vurdere hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Så hvordan kan arbeidsplasser legge til rette for en god arbeid-familie-balanse for alle ansatte? Hva er «best pratice» på dette området? I dette arbeidet vil MiC involvere arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgivere og familier til å diskutere, lære og dele erfaringer.

MiC News & Blog

MiC partner Joanna Pająk and Joanna Gotfryd from "Mamo pracuj" highlight Men In Care at D&I Changemakers Conference

Joanna Pająk from Diversity Hub (MiC partner) and Joanna Gotfryd from "Mamo pracuj" ("Mummy work, if you want to") discussed "Men In Care: How to reduce barriers for men who want to become involved in caring activities" at the D&I Changemakers Conference.

The discussion focused on the following themes: "How should we understand the term 'caring roles performed by men'? Did the pandemic change the behaviour of men in the context of caring roles? How to include men in performing caring roles? What activities / support are possible on the part of the organisation, of the manager, of the team? How does the company that supports performing caring roles by men benefit from it?"

The presenters also shared the results of the research conducted in 7 European countries within the MiC project. 

Watch the full discussion here

Last changed: 17.01.2022