O projektu Skrbstvene odgovornosti moških (MiC)

Sodobni moški skrbijo za otroke, za starejše družinske člane in članice. V primerjavi ženskami povsod po Evropi, pa moški opravijo manj gospodinjskega in skrbstvenega dela. Danes zaposlitve in trg dela zahtevajo popolno podrejanje zasebnega življenja plačanemu delu, kar moške omejuje pri tem, koliko časa bodo namenili skrbi za bližnje.

Skrbstvene odgovornosti moških - MiC je evropski projekt (marec 2019 - februar 2022), ki ga sofinancira Evropska komisija, Program EaSI (Progress) in pri katerem sodeluje 12 organizacij (univerze, socialni partnerji, nevladne organizacije). Cilj evropskega projekta MiC je izboljšanje organizacijskih pogojev z namenom spodbujanja skrbstvenih odgovornosti moških v sedmih evropskih državah (Avstrija, Nemčija, Islandija, Norveška, Poljska, Slovenija in Španija). Projekt MiC se bo osredotočal na to, kako lahko politike in organizacijske kulture spodbujajo skrbstvene vloge moških, zlasti pri skrbi za otroke, starejše, partnerje_ke, sodelavce_ke in prijatelje_ice. S sodelovanjem z zaposlenimi, sindikati, delodajalci in družinami bo projekt MiC identificiral in razširjal dobre prakse za doseganje visoke ravni usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti zaposlenih. Ženske in moški potrebujejo čas za skrb zase in za druge.

MiC News & Blog

The Working Parents Club - Coming together event in Poland

The Working Parents Club by State Street Bank was the perfect opportunity to present and discuss the results of "Men in Care" project with over 200 people, including parents and children.

On 5th June 2022, The Working Parents Club was organised by State Street Bank in Krakow, Poland. The event presented the perfect opportunity to discuss the results of the Men in Care project.

The founders of the Working Parents network were presented the MiC poster with the guidelines for employers by the project representatives from Jagiellonian University and Diversity Hub. The event also included a speech by a father involved in the care of his seven children,  (father of 7 children!) and a workshop for parents with child psychologists on sharing the caring roles.

In addition to the formal content, there were also fun activities for children and families as a whole - the event atmosphere resembled that of a large family picnic. 

The State Street Bank Working Parents Club has participated in the Men in Care project from the beginning and has contributed to the project findings by taking part in the research and sharing the good practices for working parents. The corporate parents' network often cooperates with Diversity Hub and other NGOs focused on parenthood and care work. 

Last changed: 17.01.2022