O projektu Skrbstvene odgovornosti moških (MiC)

Sodobni moški skrbijo za otroke, za starejše družinske člane in članice. V primerjavi ženskami povsod po Evropi, pa moški opravijo manj gospodinjskega in skrbstvenega dela. Danes zaposlitve in trg dela zahtevajo popolno podrejanje zasebnega življenja plačanemu delu, kar moške omejuje pri tem, koliko časa bodo namenili skrbi za bližnje.

Skrbstvene odgovornosti moških - MiC je evropski projekt (marec 2019 - februar 2022), ki ga sofinancira Evropska komisija, Program EaSI (Progress) in pri katerem sodeluje 12 organizacij (univerze, socialni partnerji, nevladne organizacije). Cilj evropskega projekta MiC je izboljšanje organizacijskih pogojev z namenom spodbujanja skrbstvenih odgovornosti moških v sedmih evropskih državah (Avstrija, Nemčija, Islandija, Norveška, Poljska, Slovenija in Španija). Projekt MiC se bo osredotočal na to, kako lahko politike in organizacijske kulture spodbujajo skrbstvene vloge moških, zlasti pri skrbi za otroke, starejše, partnerje_ke, sodelavce_ke in prijatelje_ice. S sodelovanjem z zaposlenimi, sindikati, delodajalci in družinami bo projekt MiC identificiral in razširjal dobre prakse za doseganje visoke ravni usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti zaposlenih. Ženske in moški potrebujejo čas za skrb zase in za druge.

MiC News & Blog

MiC partner Joanna Pająk and Joanna Gotfryd from "Mamo pracuj" highlight Men In Care at D&I Changemakers Conference

Joanna Pająk from Diversity Hub (MiC partner) and Joanna Gotfryd from "Mamo pracuj" ("Mummy work, if you want to") discussed "Men In Care: How to reduce barriers for men who want to become involved in caring activities" at the D&I Changemakers Conference.

The discussion focused on the following themes: "How should we understand the term 'caring roles performed by men'? Did the pandemic change the behaviour of men in the context of caring roles? How to include men in performing caring roles? What activities / support are possible on the part of the organisation, of the manager, of the team? How does the company that supports performing caring roles by men benefit from it?"

The presenters also shared the results of the research conducted in 7 European countries within the MiC project. 

Watch the full discussion here

Last changed: 17.01.2022