O projektu Skrbstvene odgovornosti moških (MiC)

Sodobni moški skrbijo za otroke, za starejše družinske člane in članice. V primerjavi ženskami povsod po Evropi, pa moški opravijo manj gospodinjskega in skrbstvenega dela. Danes zaposlitve in trg dela zahtevajo popolno podrejanje zasebnega življenja plačanemu delu, kar moške omejuje pri tem, koliko časa bodo namenili skrbi za bližnje.

Skrbstvene odgovornosti moških - MiC je evropski projekt (marec 2019 - februar 2022), ki ga sofinancira Evropska komisija, Program EaSI (Progress) in pri katerem sodeluje 12 organizacij (univerze, socialni partnerji, nevladne organizacije). Cilj evropskega projekta MiC je izboljšanje organizacijskih pogojev z namenom spodbujanja skrbstvenih odgovornosti moških v sedmih evropskih državah (Avstrija, Nemčija, Islandija, Norveška, Poljska, Slovenija in Španija). Projekt MiC se bo osredotočal na to, kako lahko politike in organizacijske kulture spodbujajo skrbstvene vloge moških, zlasti pri skrbi za otroke, starejše, partnerje_ke, sodelavce_ke in prijatelje_ice. S sodelovanjem z zaposlenimi, sindikati, delodajalci in družinami bo projekt MiC identificiral in razširjal dobre prakse za doseganje visoke ravni usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti zaposlenih. Ženske in moški potrebujejo čas za skrb zase in za druge.

MiC News & Blog

MiC coordinator Teresa Jurada Guerrero speaks to a Spanish newspaper about parental leave in Spain

4th November 2021 - MiC coordinator and researcher from Spain, Teresa Jurado Guerrero presented her perspective on the new parental leave rules in Spain with a newspaper.

MiC coordinator and researcher from Spain, Teresa Jurado Guerrero presented her perspective on the new parental leave rules in Spain with a newspaper.

Full: Since January, parents in Spain can avail 16 weeks of paid leave for the birth or adoption of their children. However, the requirement for company approval places the needs of companies over those of families. MiC coordinator and researcher from Spain, Teresa Jurado Guerrero presented her perspective in a Spanish newspaper. She emphasized that "gender and socialization mandates" mark men as main economic providers, and the possibility of losing income can prevent them from fully benefitting from parental leave.

Last changed: 17.01.2022