O projektu Skrbstvene odgovornosti moških (MiC)

Sodobni moški skrbijo za otroke, za starejše družinske člane in članice. V primerjavi ženskami povsod po Evropi, pa moški opravijo manj gospodinjskega in skrbstvenega dela. Danes zaposlitve in trg dela zahtevajo popolno podrejanje zasebnega življenja plačanemu delu, kar moške omejuje pri tem, koliko časa bodo namenili skrbi za bližnje.

Skrbstvene odgovornosti moških - MiC je evropski projekt (marec 2019 - februar 2022), ki ga sofinancira Evropska komisija, Program EaSI (Progress) in pri katerem sodeluje 12 organizacij (univerze, socialni partnerji, nevladne organizacije). Cilj evropskega projekta MiC je izboljšanje organizacijskih pogojev z namenom spodbujanja skrbstvenih odgovornosti moških v sedmih evropskih državah (Avstrija, Nemčija, Islandija, Norveška, Poljska, Slovenija in Španija). Projekt MiC se bo osredotočal na to, kako lahko politike in organizacijske kulture spodbujajo skrbstvene vloge moških, zlasti pri skrbi za otroke, starejše, partnerje_ke, sodelavce_ke in prijatelje_ice. S sodelovanjem z zaposlenimi, sindikati, delodajalci in družinami bo projekt MiC identificiral in razširjal dobre prakse za doseganje visoke ravni usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti zaposlenih. Ženske in moški potrebujejo čas za skrb zase in za druge.

MiC News & Blog

Spanish Project Partners at the ESA Conference in Barcelona

Results of Men in Care were presented at the 15th Conference of the European Sociological Association, 31st August-3rd September

At the beginning of September at the online conference of ESA in Barcelona, Paco Abril, the Spanish trainer of MIC (UNED and UdG) presented the research and trainings conducted in Spain in his speech on “The promotion of Caring Masculinities in Spanish Companies. How does it work?”. Irina Fernández (UNED), the project manager and researcher of MiC, presented a research paper on Caring Fathers in Europe: towards universal caregiver families?” . Both presentations were followed by around 23 sociologists from different countries, some of whom were very interested in the challenges and ways to get men more involved in care. Caring masculinities are still minoritarian, but men and managers in Spain are becoming conscious of the importance of facilitating time to care for men to promote gender equality in work life balance.

Last changed: 17.01.2022