O projektu Skrbstvene odgovornosti moških (MiC)

Sodobni moški skrbijo za otroke, za starejše družinske člane in članice. V primerjavi ženskami povsod po Evropi, pa moški opravijo manj gospodinjskega in skrbstvenega dela. Danes zaposlitve in trg dela zahtevajo popolno podrejanje zasebnega življenja plačanemu delu, kar moške omejuje pri tem, koliko časa bodo namenili skrbi za bližnje.

Skrbstvene odgovornosti moških - MiC je evropski projekt (marec 2019 - februar 2022), ki ga sofinancira Evropska komisija, Program EaSI (Progress) in pri katerem sodeluje 12 organizacij (univerze, socialni partnerji, nevladne organizacije). Cilj evropskega projekta MiC je izboljšanje organizacijskih pogojev z namenom spodbujanja skrbstvenih odgovornosti moških v sedmih evropskih državah (Avstrija, Nemčija, Islandija, Norveška, Poljska, Slovenija in Španija). Projekt MiC se bo osredotočal na to, kako lahko politike in organizacijske kulture spodbujajo skrbstvene vloge moških, zlasti pri skrbi za otroke, starejše, partnerje_ke, sodelavce_ke in prijatelje_ice. S sodelovanjem z zaposlenimi, sindikati, delodajalci in družinami bo projekt MiC identificiral in razširjal dobre prakse za doseganje visoke ravni usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti zaposlenih. Ženske in moški potrebujejo čas za skrb zase in za druge.

MiC News & Blog

MiC Trainings

Learn about the first training of eight organised by our Spanish trade-union partner in May entitled "How can we promote work-life balance for men in organisations?

Reconciling work and family life is also a matter for men; progress must be made in co-responsible reconciliation in order to close the gender gap.

In order to promote work-life balance without harming women's work and life opportunities, more men need to be involved in care activities. On May 25th, our Spanish trade-union partner organised the first the training of a series of eight. With the title "How can we promote work-life balance for men in organisations?" The territorial trade union section CCOO Castilla-La Mancha in collaboration with the CCOO Confederal Secretariat for Women and Equality invited trade union representatives to learn and discuss about the topic.

Find out more (in Spanish)

Last changed: 17.01.2022