O projektu Skrbstvene odgovornosti moških (MiC)

Sodobni moški skrbijo za otroke, za starejše družinske člane in članice. V primerjavi ženskami povsod po Evropi, pa moški opravijo manj gospodinjskega in skrbstvenega dela. Danes zaposlitve in trg dela zahtevajo popolno podrejanje zasebnega življenja plačanemu delu, kar moške omejuje pri tem, koliko časa bodo namenili skrbi za bližnje.

Skrbstvene odgovornosti moških - MiC je evropski projekt (marec 2019 - februar 2022), ki ga sofinancira Evropska komisija, Program EaSI (Progress) in pri katerem sodeluje 12 organizacij (univerze, socialni partnerji, nevladne organizacije). Cilj evropskega projekta MiC je izboljšanje organizacijskih pogojev z namenom spodbujanja skrbstvenih odgovornosti moških v sedmih evropskih državah (Avstrija, Nemčija, Islandija, Norveška, Poljska, Slovenija in Španija). Projekt MiC se bo osredotočal na to, kako lahko politike in organizacijske kulture spodbujajo skrbstvene vloge moških, zlasti pri skrbi za otroke, starejše, partnerje_ke, sodelavce_ke in prijatelje_ice. S sodelovanjem z zaposlenimi, sindikati, delodajalci in družinami bo projekt MiC identificiral in razširjal dobre prakse za doseganje visoke ravni usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti zaposlenih. Ženske in moški potrebujejo čas za skrb zase in za druge.

MiC News & Blog

National Reports now available!

We are very happy to present you with our national benchmarking reports, which include context analyses of the seven participant countries as well as…

MiC 4th International Meeting (Berlin/Online)

At the end of May 2021, MiC partners met once again for the 4th International Partner Meeting. It was great to hear project updates from partners,…

The MiC project on Radio 3, the public Spanish radio

Recently, on May 16th, the Spanish Distance University, UNED, broadcasted a colloquium between the Spanish participants of MiC on Radio 3, with the…

The MiC project on Radio 3, the public Spanish radio

Recently, on May 16th, the Spanish Distance University, UNED, broadcasted a colloquium between the  Spanish participants of MiC on Radio 3, with the…

Slovenian MiC partner in the news: discussing caring masculinities

"Man is a complete being, not just a working robot". Interview MiC Slovenian partner about the project (interview in Slovenian but can be translated…

Last changed: 17.01.2022