O projektu Skrbstvene odgovornosti moških (MiC)

Sodobni moški skrbijo za otroke, za starejše družinske člane in članice. V primerjavi ženskami povsod po Evropi, pa moški opravijo manj gospodinjskega in skrbstvenega dela. Danes zaposlitve in trg dela zahtevajo popolno podrejanje zasebnega življenja plačanemu delu, kar moške omejuje pri tem, koliko časa bodo namenili skrbi za bližnje.

Skrbstvene odgovornosti moških - MiC je evropski projekt (marec 2019 - februar 2022), ki ga sofinancira Evropska komisija, Program EaSI (Progress) in pri katerem sodeluje 12 organizacij (univerze, socialni partnerji, nevladne organizacije). Cilj evropskega projekta MiC je izboljšanje organizacijskih pogojev z namenom spodbujanja skrbstvenih odgovornosti moških v sedmih evropskih državah (Avstrija, Nemčija, Islandija, Norveška, Poljska, Slovenija in Španija). Projekt MiC se bo osredotočal na to, kako lahko politike in organizacijske kulture spodbujajo skrbstvene vloge moških, zlasti pri skrbi za otroke, starejše, partnerje_ke, sodelavce_ke in prijatelje_ice. S sodelovanjem z zaposlenimi, sindikati, delodajalci in družinami bo projekt MiC identificiral in razširjal dobre prakse za doseganje visoke ravni usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti zaposlenih. Ženske in moški potrebujejo čas za skrb zase in za druge.

MiC News & Blog

Multiplier event in Slovenia "Caring companies - challenges in the work environment" (SL)

The multiplier event in Slovenia, "Caring companies - challenges in the work environment", was organised by three partners: The Peace Institute, The…

Newsletter on "Equality in the Company (BIE)", number 53, August 2019 (ES)

The Newsletter on "Equality in the Company (BIE)", number 53, August 2019, edited by the Spanish Ministry for Equality, focuses on Men in Care.

MiC’s first mutiplier event in Madrid (F1M, ES)

On July 10, the first meeting of the European Men in Care network on shared care work took place at the Fundación 1º de Mayo, within the framework of…

MiC’s first mutiplier event in Madrid (CCOO Construcción y Servicios, ES)

Companies, social agents and the university discuss the challenges around shared care work

Presentation of MiC and multiplier event in Newspaper 20 minutos, Blog “Más de la mitad” (ES)

Learn about why and how to use your eight weeks of paternity leave.

Last changed: 17.01.2022