O czym jest projekt Mężczyźni i opieka (MiC)?

Mężczyźni coraz częściej i chętniej angażują się w opiekę nad bliskimi osobami, nie chcąc już być tylko odpowiedzialnymi za sytuację ekonomiczną rodziny. Napotykają jednak wiele barier utrudniających im podjęcie prac opiekuńczych. Men in Care / Mężczyźni i opieka (MiC) to europejski 3-letni projekt (2019-2022) realizowany przez 12 organizacji i instytucji (uniwersytetów, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych), który uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu EaSI (PROGRESS). Ma on na celu poprawę warunków pracy w siedmiu krajach (Austria, Niemcy, Islandia, Norwegia, Polska, Słowenia i Hiszpania) by umożliwić mężczyznom pełnienie ról opiekuńczych. W ramach projektu MiC sprawdzimy jak polityki i kultura pracy mogą zostać zmienione by mężczyźni mogli bardziej aktywnie zaangażować się w opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, partnerami, współpracownikami i przyjaciółmi. Poprzez włączenie w projekt pracowników i ich rodzin, związków zawodowych oraz pracodawców będziemy mogli poznać  i upowszechniać dobre praktyki umożliwiające zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Nie tylko bowiem kobiety, ale także mężczyźni chcą mieć czas i elastyczne warunki pracy, które umożliwią im dbanie o siebie i innych. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej na temat projektu

MiC News & Blog

Spanish MiC team presents the results of the project

The team from the Spanish Distance University (UNED) that coordinates the MiC Project, the Confederal Secretariat of Women, Equality and Working Conditions of the trade union CCOO and the Fundación 1º de Mayo of CCOO organized the closing day of the MiC Project in Spain, on 23rd March 2022.

The event was held at the Economic and Social Council of Spain, in Madrid, and recounted the institutional interventions of:

- ANTÓN COSTAS. President of the Economic and Social Council of Spain.

- UNAI SORDO. General Secretary of CCOO.

- RICARDO MAIRAL USÓN. Rector of UNED.

- ÁNGELA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. Secretary of State for Equality and Against Gender Violence.

This was followed by a table of results of the MiC project and a table on the application of good practices in different territories and sectors from the trade union perspective. Teresa Jurado Guerrero, the European coordinator, and Paco Abril, the Spanish trainer for MiC presented the Spanish versions of guide for companies and the policy recommendations of the MiC project for the UE.

View the full program here.

Read the Spanish Distance University-UNED's report on the event (in Spanish) here.

Read the General Secretary of the Spanish trade union Comisiones Obreras and Fundacion 1º Mayo's report here.

Last changed: 17.01.2022