O czym jest projekt Mężczyźni i opieka (MiC)?

Mężczyźni coraz częściej i chętniej angażują się w opiekę nad bliskimi osobami, nie chcąc już być tylko odpowiedzialnymi za sytuację ekonomiczną rodziny. Napotykają jednak wiele barier utrudniających im podjęcie prac opiekuńczych. Men in Care / Mężczyźni i opieka (MiC) to europejski 3-letni projekt (2019-2022) realizowany przez 12 organizacji i instytucji (uniwersytetów, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych), który uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu EaSI (PROGRESS). Ma on na celu poprawę warunków pracy w siedmiu krajach (Austria, Niemcy, Islandia, Norwegia, Polska, Słowenia i Hiszpania) by umożliwić mężczyznom pełnienie ról opiekuńczych. W ramach projektu MiC sprawdzimy jak polityki i kultura pracy mogą zostać zmienione by mężczyźni mogli bardziej aktywnie zaangażować się w opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, partnerami, współpracownikami i przyjaciółmi. Poprzez włączenie w projekt pracowników i ich rodzin, związków zawodowych oraz pracodawców będziemy mogli poznać  i upowszechniać dobre praktyki umożliwiające zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Nie tylko bowiem kobiety, ale także mężczyźni chcą mieć czas i elastyczne warunki pracy, które umożliwią im dbanie o siebie i innych. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej na temat projektu

MiC News & Blog

MiC partner Joanna Pająk and Joanna Gotfryd from "Mamo pracuj" highlight Men In Care at D&I Changemakers Conference

Joanna Pająk from Diversity Hub (MiC partner) and Joanna Gotfryd from "Mamo pracuj" ("Mummy work, if you want to") discussed "Men In Care: How to reduce barriers for men who want to become involved in caring activities" at the D&I Changemakers Conference.

The discussion focused on the following themes: "How should we understand the term 'caring roles performed by men'? Did the pandemic change the behaviour of men in the context of caring roles? How to include men in performing caring roles? What activities / support are possible on the part of the organisation, of the manager, of the team? How does the company that supports performing caring roles by men benefit from it?"

The presenters also shared the results of the research conducted in 7 European countries within the MiC project. 

Watch the full discussion here

Last changed: 17.01.2022