O czym jest projekt Mężczyźni i opieka (MiC)?

Mężczyźni coraz częściej i chętniej angażują się w opiekę nad bliskimi osobami, nie chcąc już być tylko odpowiedzialnymi za sytuację ekonomiczną rodziny. Napotykają jednak wiele barier utrudniających im podjęcie prac opiekuńczych. Men in Care / Mężczyźni i opieka (MiC) to europejski 3-letni projekt (2019-2022) realizowany przez 12 organizacji i instytucji (uniwersytetów, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych), który uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu EaSI (PROGRESS). Ma on na celu poprawę warunków pracy w siedmiu krajach (Austria, Niemcy, Islandia, Norwegia, Polska, Słowenia i Hiszpania) by umożliwić mężczyznom pełnienie ról opiekuńczych. W ramach projektu MiC sprawdzimy jak polityki i kultura pracy mogą zostać zmienione by mężczyźni mogli bardziej aktywnie zaangażować się w opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, partnerami, współpracownikami i przyjaciółmi. Poprzez włączenie w projekt pracowników i ich rodzin, związków zawodowych oraz pracodawców będziemy mogli poznać  i upowszechniać dobre praktyki umożliwiające zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Nie tylko bowiem kobiety, ale także mężczyźni chcą mieć czas i elastyczne warunki pracy, które umożliwią im dbanie o siebie i innych. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej na temat projektu

MiC News & Blog

Men, fatherhood and the COVID-19 pandemic – ESA conference presentation

What is the impact of COVID on men's engagement in care? Has pandemic created opportunities for caring men to be more visible and supported in their companies? As different studies confirm that COVID-19 pandemic resulted in women’s over-burden with home responsibilities and being obliged to combine work, home and child-care duties, we looked into situation of men in care and how this situation changed men’s lives and their burden with professional work and possibilities of performing care roles.

What is the impact of COVID on men's engagement in care? Has pandemic created opportunities for caring men to be more visible and supported in their companies? As different studies confirm that COVID-19 pandemic resulted in women’s over-burden with home responsibilities and being obliged to combine work, home and child-care duties, we looked into situation of men in care and how this situation changed men’s lives and their burden with professional work and possibilities of performing care roles. Ewelina Ciaputa, Dr. Ewa Krzaklewska and Dr. Marta Warat  from the Institute of Sociology, Jagiellonian University in Krakow presented the results of the analysis of the impact of Covid-19 pandemic on men in care (“Men, fatherhood and the COVID-19 pandemic”) during 15th Conference of the European Sociological Association, 31 August - 3 September. The results from the qualitative interviews with employees, their partners and experts show that successful intertwining of work and care was possible thanks to the company's culture, practices and solutions that support caring masculinities, as well as access to resources available to middle-class fathers. 

Last changed: 17.01.2022