O czym jest projekt Mężczyźni i opieka (MiC)?

Mężczyźni coraz częściej i chętniej angażują się w opiekę nad bliskimi osobami, nie chcąc już być tylko odpowiedzialnymi za sytuację ekonomiczną rodziny. Napotykają jednak wiele barier utrudniających im podjęcie prac opiekuńczych. Men in Care / Mężczyźni i opieka (MiC) to europejski 3-letni projekt (2019-2022) realizowany przez 12 organizacji i instytucji (uniwersytetów, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych), który uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu EaSI (PROGRESS). Ma on na celu poprawę warunków pracy w siedmiu krajach (Austria, Niemcy, Islandia, Norwegia, Polska, Słowenia i Hiszpania) by umożliwić mężczyznom pełnienie ról opiekuńczych. W ramach projektu MiC sprawdzimy jak polityki i kultura pracy mogą zostać zmienione by mężczyźni mogli bardziej aktywnie zaangażować się w opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, partnerami, współpracownikami i przyjaciółmi. Poprzez włączenie w projekt pracowników i ich rodzin, związków zawodowych oraz pracodawców będziemy mogli poznać  i upowszechniać dobre praktyki umożliwiające zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Nie tylko bowiem kobiety, ale także mężczyźni chcą mieć czas i elastyczne warunki pracy, które umożliwią im dbanie o siebie i innych. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej na temat projektu

MiC News & Blog

Spanish Project Partners at the ESA Conference in Barcelona

Results of Men in Care were presented at the 15th Conference of the European Sociological Association, 31st August-3rd September

At the beginning of September at the online conference of ESA in Barcelona, Paco Abril, the Spanish trainer of MIC (UNED and UdG) presented the research and trainings conducted in Spain in his speech on “The promotion of Caring Masculinities in Spanish Companies. How does it work?”. Irina Fernández (UNED), the project manager and researcher of MiC, presented a research paper on Caring Fathers in Europe: towards universal caregiver families?” . Both presentations were followed by around 23 sociologists from different countries, some of whom were very interested in the challenges and ways to get men more involved in care. Caring masculinities are still minoritarian, but men and managers in Spain are becoming conscious of the importance of facilitating time to care for men to promote gender equality in work life balance.

Last changed: 17.01.2022