O czym jest projekt Mężczyźni i opieka (MiC)?

Mężczyźni coraz częściej i chętniej angażują się w opiekę nad bliskimi osobami, nie chcąc już być tylko odpowiedzialnymi za sytuację ekonomiczną rodziny. Napotykają jednak wiele barier utrudniających im podjęcie prac opiekuńczych. Men in Care / Mężczyźni i opieka (MiC) to europejski 3-letni projekt (2019-2022) realizowany przez 12 organizacji i instytucji (uniwersytetów, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych), który uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu EaSI (PROGRESS). Ma on na celu poprawę warunków pracy w siedmiu krajach (Austria, Niemcy, Islandia, Norwegia, Polska, Słowenia i Hiszpania) by umożliwić mężczyznom pełnienie ról opiekuńczych. W ramach projektu MiC sprawdzimy jak polityki i kultura pracy mogą zostać zmienione by mężczyźni mogli bardziej aktywnie zaangażować się w opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, partnerami, współpracownikami i przyjaciółmi. Poprzez włączenie w projekt pracowników i ich rodzin, związków zawodowych oraz pracodawców będziemy mogli poznać  i upowszechniać dobre praktyki umożliwiające zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Nie tylko bowiem kobiety, ale także mężczyźni chcą mieć czas i elastyczne warunki pracy, które umożliwią im dbanie o siebie i innych. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej na temat projektu

MiC News & Blog

MiC 3rd International Meeting (Oslo/Online)

A summary and reflection from the 3rd MiC partner meeting.

Back in Autumn, MiC partners had the chance to meet online for our 3rd international partner meeting. The meeting, which was originally scheduled to take place in Oslo, was a welcomed chance for us to discuss developments and challenges within the framework of the Men in Care project.

At the end of a year which has been extremely challenging, and in fact changed the way a lot of us work and live, we are taking this chance to reflect on our experiences. Through work on the MiC project, partners are working to assess how policies and workplace cultures can change to enable men to become more active in caring roles (whether for children, elderly, partners, co-workers or friends). Of course, this means something very different now in comparison to the start of the project. Amongst other things, the Covid-19 pandemic has revealed new inequalities, meaning that research into a fair work-life balance is more important than ever.

 

Last changed: 17.01.2022