Hva er Men in Care?

Menn gjør stadig mer omsorgsarbeid. De vil ikke lenger bare jobbe og være økonomiske bidragsytere til familien, de vil også ta vare på sine nærmeste i en bredere forstand. Likevel, på mange arbeidsplasser i Norge møter menn betydelige hindringer når de de skal ta en større del av omsorgsoppgavene. Disse blir i stedet overlatt til kvinner. Dette er til hinder for kvinners yrkeskarrier, og for menns egen deltakelse i familielivet. Disse hindringene mener vi bør reduseres. Men in Care (MiC) er et treårig europeisk prosjekt (mars 2019-februar 2022), med tolv partnere, finansiert av EU-kommisjonen under EaSI-programmet (PROGRESS-aksen). MiC har som mål å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv. Prosjektet vil undersøke arbeidsplasser i sju ulike land (Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Polen, Slovenia og Spania), og vurdere hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Så hvordan kan arbeidsplasser legge til rette for en god arbeid-familie-balanse for alle ansatte? Hva er «best pratice» på dette området? I dette arbeidet vil MiC involvere arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgivere og familier til å diskutere, lære og dele erfaringer.

MiC News & Blog

The Working Parents Club - Coming together event in Poland

The Working Parents Club by State Street Bank was the perfect opportunity to present and discuss the results of "Men in Care" project with over 200 people, including parents and children.

On 5th June 2022, The Working Parents Club was organised by State Street Bank in Krakow, Poland. The event presented the perfect opportunity to discuss the results of the Men in Care project.

The founders of the Working Parents network were presented the MiC poster with the guidelines for employers by the project representatives from Jagiellonian University and Diversity Hub. The event also included a speech by a father involved in the care of his seven children,  (father of 7 children!) and a workshop for parents with child psychologists on sharing the caring roles.

In addition to the formal content, there were also fun activities for children and families as a whole - the event atmosphere resembled that of a large family picnic. 

The State Street Bank Working Parents Club has participated in the Men in Care project from the beginning and has contributed to the project findings by taking part in the research and sharing the good practices for working parents. The corporate parents' network often cooperates with Diversity Hub and other NGOs focused on parenthood and care work. 

Last changed: 17.01.2022