Hva er Men in Care?

Menn gjør stadig mer omsorgsarbeid. De vil ikke lenger bare jobbe og være økonomiske bidragsytere til familien, de vil også ta vare på sine nærmeste i en bredere forstand. Likevel, på mange arbeidsplasser i Norge møter menn betydelige hindringer når de de skal ta en større del av omsorgsoppgavene. Disse blir i stedet overlatt til kvinner. Dette er til hinder for kvinners yrkeskarrier, og for menns egen deltakelse i familielivet. Disse hindringene mener vi bør reduseres. Men in Care (MiC) er et treårig europeisk prosjekt (mars 2019-februar 2022), med tolv partnere, finansiert av EU-kommisjonen under EaSI-programmet (PROGRESS-aksen). MiC har som mål å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv. Prosjektet vil undersøke arbeidsplasser i sju ulike land (Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Polen, Slovenia og Spania), og vurdere hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Så hvordan kan arbeidsplasser legge til rette for en god arbeid-familie-balanse for alle ansatte? Hva er «best pratice» på dette området? I dette arbeidet vil MiC involvere arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgivere og familier til å diskutere, lære og dele erfaringer.

MiC News & Blog

Men and Caring Masculinities - Article by Paco Abril

As the sexual division of labour evolves in contemporary Western society, Paco Abril explores men's role in caregiving tasks and the significance of caring masculinities.

As the sexual division of labour evolves in contemporary Western society, Paco Abril explores men's role in caregiving tasks and the significance of caring masculinities. 

The traditional model of male breadwinner and the woman taking care of the private sphere has given way to dual-income households. Gender segregration however continues to persist in the labour market. 

"Even though women have gradually increased the time they spend on paid work and have reduced the time spent on unpaid domestic work and care (with the opposite trend among men), the differences remain significant. In Spain, for instance, working women spend on average twice as much time on housework and caring for their children as men. Women take on the majority of care, which overloads them. That is to say, they have a second working day when they get home, or even three if we take into account the organisation and logistics of care, the mental load, tasks that are also generally performed by women" writes Paco Abril. 

This also affects women's careers, leading them to ask for short work days or having to forgo promotions. 

Read the full article here. 

Last changed: 17.01.2022