Hva er Men in Care?

Menn gjør stadig mer omsorgsarbeid. De vil ikke lenger bare jobbe og være økonomiske bidragsytere til familien, de vil også ta vare på sine nærmeste i en bredere forstand. Likevel, på mange arbeidsplasser i Norge møter menn betydelige hindringer når de de skal ta en større del av omsorgsoppgavene. Disse blir i stedet overlatt til kvinner. Dette er til hinder for kvinners yrkeskarrier, og for menns egen deltakelse i familielivet. Disse hindringene mener vi bør reduseres. Men in Care (MiC) er et treårig europeisk prosjekt (mars 2019-februar 2022), med tolv partnere, finansiert av EU-kommisjonen under EaSI-programmet (PROGRESS-aksen). MiC har som mål å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv. Prosjektet vil undersøke arbeidsplasser i sju ulike land (Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Polen, Slovenia og Spania), og vurdere hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Så hvordan kan arbeidsplasser legge til rette for en god arbeid-familie-balanse for alle ansatte? Hva er «best pratice» på dette området? I dette arbeidet vil MiC involvere arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgivere og familier til å diskutere, lære og dele erfaringer.

MiC News & Blog

MiC coordinator Teresa Jurada Guerrero speaks to a Spanish newspaper about parental leave in Spain

4th November 2021 - MiC coordinator and researcher from Spain, Teresa Jurado Guerrero presented her perspective on the new parental leave rules in Spain with a newspaper.

MiC coordinator and researcher from Spain, Teresa Jurado Guerrero presented her perspective on the new parental leave rules in Spain with a newspaper.

Full: Since January, parents in Spain can avail 16 weeks of paid leave for the birth or adoption of their children. However, the requirement for company approval places the needs of companies over those of families. MiC coordinator and researcher from Spain, Teresa Jurado Guerrero presented her perspective in a Spanish newspaper. She emphasized that "gender and socialization mandates" mark men as main economic providers, and the possibility of losing income can prevent them from fully benefitting from parental leave.

Last changed: 17.01.2022