Hva er Men in Care?

Menn gjør stadig mer omsorgsarbeid. De vil ikke lenger bare jobbe og være økonomiske bidragsytere til familien, de vil også ta vare på sine nærmeste i en bredere forstand. Likevel, på mange arbeidsplasser i Norge møter menn betydelige hindringer når de de skal ta en større del av omsorgsoppgavene. Disse blir i stedet overlatt til kvinner. Dette er til hinder for kvinners yrkeskarrier, og for menns egen deltakelse i familielivet. Disse hindringene mener vi bør reduseres. Men in Care (MiC) er et treårig europeisk prosjekt (mars 2019-februar 2022), med tolv partnere, finansiert av EU-kommisjonen under EaSI-programmet (PROGRESS-aksen). MiC har som mål å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv. Prosjektet vil undersøke arbeidsplasser i sju ulike land (Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Polen, Slovenia og Spania), og vurdere hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Så hvordan kan arbeidsplasser legge til rette for en god arbeid-familie-balanse for alle ansatte? Hva er «best pratice» på dette området? I dette arbeidet vil MiC involvere arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgivere og familier til å diskutere, lære og dele erfaringer.

MiC News & Blog

MiC partner Paco Abril interviewed by Spanish newspaper

Paco Abril spoke to a Spanish newspaper about increase in ex-partners sharing custody of their children in Spain.

The percentage of ex-partners sharing custody of their children has more than doubled to 41% in the last 7 years in Spain. MiC partner Paco Abril explained this shift in culture to a Spanish newspaper. The transformation can be attributed to a change in the fatherhood model, and men’s desire to be more involved in caregiving towards children.

"The stereotype that the children belong to the mothers has been broken and they are the ones who naturally take care of it. There is a change of will in men and women, and a more widespread idea that sharing custody is good," he said.

Last changed: 17.01.2022