Hva er Men in Care?

Menn gjør stadig mer omsorgsarbeid. De vil ikke lenger bare jobbe og være økonomiske bidragsytere til familien, de vil også ta vare på sine nærmeste i en bredere forstand. Likevel, på mange arbeidsplasser i Norge møter menn betydelige hindringer når de de skal ta en større del av omsorgsoppgavene. Disse blir i stedet overlatt til kvinner. Dette er til hinder for kvinners yrkeskarrier, og for menns egen deltakelse i familielivet. Disse hindringene mener vi bør reduseres. Men in Care (MiC) er et treårig europeisk prosjekt (mars 2019-februar 2022), med tolv partnere, finansiert av EU-kommisjonen under EaSI-programmet (PROGRESS-aksen). MiC har som mål å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv. Prosjektet vil undersøke arbeidsplasser i sju ulike land (Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Polen, Slovenia og Spania), og vurdere hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Så hvordan kan arbeidsplasser legge til rette for en god arbeid-familie-balanse for alle ansatte? Hva er «best pratice» på dette området? I dette arbeidet vil MiC involvere arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgivere og familier til å diskutere, lære og dele erfaringer.

MiC News & Blog

Men, fatherhood and the COVID-19 pandemic – ESA conference presentation

What is the impact of COVID on men's engagement in care? Has pandemic created opportunities for caring men to be more visible and supported in their companies? As different studies confirm that COVID-19 pandemic resulted in women’s over-burden with home responsibilities and being obliged to combine work, home and child-care duties, we looked into situation of men in care and how this situation changed men’s lives and their burden with professional work and possibilities of performing care roles.

What is the impact of COVID on men's engagement in care? Has pandemic created opportunities for caring men to be more visible and supported in their companies? As different studies confirm that COVID-19 pandemic resulted in women’s over-burden with home responsibilities and being obliged to combine work, home and child-care duties, we looked into situation of men in care and how this situation changed men’s lives and their burden with professional work and possibilities of performing care roles. Ewelina Ciaputa, Dr. Ewa Krzaklewska and Dr. Marta Warat  from the Institute of Sociology, Jagiellonian University in Krakow presented the results of the analysis of the impact of Covid-19 pandemic on men in care (“Men, fatherhood and the COVID-19 pandemic”) during 15th Conference of the European Sociological Association, 31 August - 3 September. The results from the qualitative interviews with employees, their partners and experts show that successful intertwining of work and care was possible thanks to the company's culture, practices and solutions that support caring masculinities, as well as access to resources available to middle-class fathers. 

Last changed: 17.01.2022