Hva er Men in Care?

Menn gjør stadig mer omsorgsarbeid. De vil ikke lenger bare jobbe og være økonomiske bidragsytere til familien, de vil også ta vare på sine nærmeste i en bredere forstand. Likevel, på mange arbeidsplasser i Norge møter menn betydelige hindringer når de de skal ta en større del av omsorgsoppgavene. Disse blir i stedet overlatt til kvinner. Dette er til hinder for kvinners yrkeskarrier, og for menns egen deltakelse i familielivet. Disse hindringene mener vi bør reduseres. Men in Care (MiC) er et treårig europeisk prosjekt (mars 2019-februar 2022), med tolv partnere, finansiert av EU-kommisjonen under EaSI-programmet (PROGRESS-aksen). MiC har som mål å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv. Prosjektet vil undersøke arbeidsplasser i sju ulike land (Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Polen, Slovenia og Spania), og vurdere hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Så hvordan kan arbeidsplasser legge til rette for en god arbeid-familie-balanse for alle ansatte? Hva er «best pratice» på dette området? I dette arbeidet vil MiC involvere arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgivere og familier til å diskutere, lære og dele erfaringer.

MiC News & Blog

Spanish Project Partners at the ESA Conference in Barcelona

Results of Men in Care were presented at the 15th Conference of the European Sociological Association, 31st August-3rd September

At the beginning of September at the online conference of ESA in Barcelona, Paco Abril, the Spanish trainer of MIC (UNED and UdG) presented the research and trainings conducted in Spain in his speech on “The promotion of Caring Masculinities in Spanish Companies. How does it work?”. Irina Fernández (UNED), the project manager and researcher of MiC, presented a research paper on Caring Fathers in Europe: towards universal caregiver families?” . Both presentations were followed by around 23 sociologists from different countries, some of whom were very interested in the challenges and ways to get men more involved in care. Caring masculinities are still minoritarian, but men and managers in Spain are becoming conscious of the importance of facilitating time to care for men to promote gender equality in work life balance.

Last changed: 17.01.2022