Hva er Men in Care?

Menn gjør stadig mer omsorgsarbeid. De vil ikke lenger bare jobbe og være økonomiske bidragsytere til familien, de vil også ta vare på sine nærmeste i en bredere forstand. Likevel, på mange arbeidsplasser i Norge møter menn betydelige hindringer når de de skal ta en større del av omsorgsoppgavene. Disse blir i stedet overlatt til kvinner. Dette er til hinder for kvinners yrkeskarrier, og for menns egen deltakelse i familielivet. Disse hindringene mener vi bør reduseres. Men in Care (MiC) er et treårig europeisk prosjekt (mars 2019-februar 2022), med tolv partnere, finansiert av EU-kommisjonen under EaSI-programmet (PROGRESS-aksen). MiC har som mål å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv. Prosjektet vil undersøke arbeidsplasser i sju ulike land (Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Polen, Slovenia og Spania), og vurdere hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Så hvordan kan arbeidsplasser legge til rette for en god arbeid-familie-balanse for alle ansatte? Hva er «best pratice» på dette området? I dette arbeidet vil MiC involvere arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgivere og familier til å diskutere, lære og dele erfaringer.

MiC News & Blog

MiC Trainings

Learn about the first training of eight organised by our Spanish trade-union partner in May entitled "How can we promote work-life balance for men in organisations?

Reconciling work and family life is also a matter for men; progress must be made in co-responsible reconciliation in order to close the gender gap.

In order to promote work-life balance without harming women's work and life opportunities, more men need to be involved in care activities. On May 25th, our Spanish trade-union partner organised the first the training of a series of eight. With the title "How can we promote work-life balance for men in organisations?" The territorial trade union section CCOO Castilla-La Mancha in collaboration with the CCOO Confederal Secretariat for Women and Equality invited trade union representatives to learn and discuss about the topic.

Find out more (in Spanish)

Last changed: 17.01.2022