Hva er Men in Care?

Menn gjør stadig mer omsorgsarbeid. De vil ikke lenger bare jobbe og være økonomiske bidragsytere til familien, de vil også ta vare på sine nærmeste i en bredere forstand. Likevel, på mange arbeidsplasser i Norge møter menn betydelige hindringer når de de skal ta en større del av omsorgsoppgavene. Disse blir i stedet overlatt til kvinner. Dette er til hinder for kvinners yrkeskarrier, og for menns egen deltakelse i familielivet. Disse hindringene mener vi bør reduseres. Men in Care (MiC) er et treårig europeisk prosjekt (mars 2019-februar 2022), med tolv partnere, finansiert av EU-kommisjonen under EaSI-programmet (PROGRESS-aksen). MiC har som mål å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv. Prosjektet vil undersøke arbeidsplasser i sju ulike land (Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Polen, Slovenia og Spania), og vurdere hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Så hvordan kan arbeidsplasser legge til rette for en god arbeid-familie-balanse for alle ansatte? Hva er «best pratice» på dette området? I dette arbeidet vil MiC involvere arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgivere og familier til å diskutere, lære og dele erfaringer.

MiC News & Blog

MiC 3rd International Meeting (Oslo/Online)

A summary and reflection from the 3rd MiC partner meeting.

Back in Autumn, MiC partners had the chance to meet online for our 3rd international partner meeting. The meeting, which was originally scheduled to take place in Oslo, was a welcomed chance for us to discuss developments and challenges within the framework of the Men in Care project.

At the end of a year which has been extremely challenging, and in fact changed the way a lot of us work and live, we are taking this chance to reflect on our experiences. Through work on the MiC project, partners are working to assess how policies and workplace cultures can change to enable men to become more active in caring roles (whether for children, elderly, partners, co-workers or friends). Of course, this means something very different now in comparison to the start of the project. Amongst other things, the Covid-19 pandemic has revealed new inequalities, meaning that research into a fair work-life balance is more important than ever.

 

Last changed: 17.01.2022