Hva er Men in Care?

Menn gjør stadig mer omsorgsarbeid. De vil ikke lenger bare jobbe og være økonomiske bidragsytere til familien, de vil også ta vare på sine nærmeste i en bredere forstand. Likevel, på mange arbeidsplasser i Norge møter menn betydelige hindringer når de de skal ta en større del av omsorgsoppgavene. Disse blir i stedet overlatt til kvinner. Dette er til hinder for kvinners yrkeskarrier, og for menns egen deltakelse i familielivet. Disse hindringene mener vi bør reduseres. Men in Care (MiC) er et treårig europeisk prosjekt (mars 2019-februar 2022), med tolv partnere, finansiert av EU-kommisjonen under EaSI-programmet (PROGRESS-aksen). MiC har som mål å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv. Prosjektet vil undersøke arbeidsplasser i sju ulike land (Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Polen, Slovenia og Spania), og vurdere hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Så hvordan kan arbeidsplasser legge til rette for en god arbeid-familie-balanse for alle ansatte? Hva er «best pratice» på dette området? I dette arbeidet vil MiC involvere arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgivere og familier til å diskutere, lære og dele erfaringer.

MiC News & Blog

Multiplier event in Slovenia "Caring companies - challenges in the work environment" (SL)

The multiplier event in Slovenia, "Caring companies - challenges in the work environment", was organised by three partners: The Peace Institute, The…

Newsletter on "Equality in the Company (BIE)", number 53, August 2019 (ES)

The Newsletter on "Equality in the Company (BIE)", number 53, August 2019, edited by the Spanish Ministry for Equality, focuses on Men in Care.

MiC’s first mutiplier event in Madrid (F1M, ES)

On July 10, the first meeting of the European Men in Care network on shared care work took place at the Fundación 1º de Mayo, within the framework of…

MiC’s first mutiplier event in Madrid (CCOO Construcción y Servicios, ES)

Companies, social agents and the university discuss the challenges around shared care work

Presentation of MiC and multiplier event in Newspaper 20 minutos, Blog “Más de la mitad” (ES)

Learn about why and how to use your eight weeks of paternity leave.

Last changed: 17.01.2022