Hva er Men in Care?

Menn gjør stadig mer omsorgsarbeid. De vil ikke lenger bare jobbe og være økonomiske bidragsytere til familien, de vil også ta vare på sine nærmeste i en bredere forstand. Likevel, på mange arbeidsplasser i Norge møter menn betydelige hindringer når de de skal ta en større del av omsorgsoppgavene. Disse blir i stedet overlatt til kvinner. Dette er til hinder for kvinners yrkeskarrier, og for menns egen deltakelse i familielivet. Disse hindringene mener vi bør reduseres. Men in Care (MiC) er et treårig europeisk prosjekt (mars 2019-februar 2022), med tolv partnere, finansiert av EU-kommisjonen under EaSI-programmet (PROGRESS-aksen). MiC har som mål å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv. Prosjektet vil undersøke arbeidsplasser i sju ulike land (Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Polen, Slovenia og Spania), og vurdere hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Så hvordan kan arbeidsplasser legge til rette for en god arbeid-familie-balanse for alle ansatte? Hva er «best pratice» på dette området? I dette arbeidet vil MiC involvere arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgivere og familier til å diskutere, lære og dele erfaringer.

MiC News & Blog

D&I Changemakers Festival 2020

What do we mean by "care"? Is there a link between the gender equality and the involvement of men in care? How can a company support male employees…

MiC 3rd International Meeting (Oslo/Online)

A summary and reflection from the 3rd MiC partner meeting.

Covid y cuidados en España/Covid & care in Spain

Los efectos del confinamiento por Covid-19 en los cuidados: algunas experiencias personales/The effects of the lockdown on care work: some personal…

Mężczyźni i role opiekuńcze w czasie i po pandemii/Men and caring roles during and after the pandemic

On 29 April 2020, our Polish partners held an event to discuss COVID-19 and gender inequalities. Read more in Polish & English.

MiC second international meeting at Fundación 1° de Mayo, Madrid

On September 19 & 20 MiC partners had the opportunity to meet again in Madrid.

Last changed: 17.01.2022